Reklamacje

Każdą reklamację uważnie rozpatrujemy i dążymy do tego byście byli zadowoleni ze sposobu rozwiązania reklamacji. Aby zgłosić reklamację wyślij mail na adres: rawdesignclox@gmail.com z dokładnym opisem, numerem zamówienia oraz załącz zdjęcia.

Okres gwarancji na produkty pia-tek to 2 lata od daty zakupu.